2015. José Suárez: Uns ollos vivos que pensan.Museo Centro Gaias. Santiago de Compostela

23

          MUSEO CENTRO GAIAS

Xunta de Galicia

 13 de novembro 2015 / 27 de marzo 2016

Comisarios: Manuel Sendón / X.L.Suárez Canal

Montaxe da Exposición: Alfonso Penela

 

 

AUDIOVISUAIS:

JOSÉ SUÁREZ: FOTOBIOGRAFÍAhttps://youtu.be/bzAdVQMO_bk
ÁLBUM PERSOAL DA NEVE: http://www.youtube.com/watch?v=O6H7Q3X3QOc
O XAPÓN A CORhttps://www.youtube.com/watch?v=Y2UP7yRzoAYI
AKIRA KUROSAWAhttps://youtu.be/LdTw25I-808
LA PRENSA: https://youtu.be/m0tBH2AnSQM
 GAIAS. C. DA CULTURA:  https://www.youtube.com/watch?v=3rXFXYtK5iA