INICIO

Este Blog pretende poñer á disposición de todos, os diferentes documentos, textos, cartas, artigos, catálogos, fotos…  para un mellor coñecemento da obra e da persoa de José Suárez. Para os textos dos artigos, das cartas e dos diferentes documentos, deixáronse no idioma de orixe para manter a súa esencia.

X. L. Suárez Canal

Retrato de José Suárez en Punta del Este co seu can Mambrino. Anos 50

 
 
 

NOTICIAS

12           

JOSÉ SUÁREZ: “Unos ojos vivos que piensan”  

Exposición na Hospedería Fonseca

Universidade de Salamanca

13 deFebreiro até o 8 de Abril 2018

1